Brålanda Väntjänst

 

Brålanda Väntjänst är en fristående paraplyorganisation bestående av organisationer / föreningar i Brålanda:

Brålanda Centerkvinnor, Brålanda Equmeniaförsamling, Brålanda MHF, Brålanda Pastorat, Brålanda Sundalsryrs Hembygdsförening, Centerns Kommunkrets, Dalbergså/Holmåns vattenförening, Dals Södra Biodlare, Dalslands Lottakår, Dal/Väst Socialdemokraterna, Föreningen Brålanda Stationshus, Kristdemokraterna, Lions, Nya Moderaterna, Pingstförsamlingen Smyrna, SK Granan, SPF Södra Dal, Stolts Fastigheter, Sundals Släktforskare, Vänersborgsbostäder och Åttersruds Bygdegårdsförening.

Målet med verksamheten är att den ska bidra till att äldre känner gemenskap, trygghet och stimulans i det dagliga livet och att detta i sin tur långsiktigt ska leda till ett piggare, friskare och mer positivt åldrande.

Under alla vardagar i veckan bedrivs verksamhet i Stationshuset och i Sinnenas hus i Brålanda samt utomhus.

Vi bedriver även uppsökande verksamhet bland "äldre" äldre och gör hembesök och trygghetsringning.