Brålanda Väntjänst

 

Brålanda Väntjänst är en fristående paraplyorganisation bestående av organisationer / föreningar i Brålanda:

SPF, Allmänheten, Hembygdsföreningen, Brålanda Trädgårdsförening, Kamratringen, SK Granan, Brålanda IF, Brålanda Skola, Brålanda Skola Föräldrar föreningen, Brålanda Lottakår, MHF, Vänersborgsbostäder, Orvar Stolts Fastigheter, Röda korset, Carema, Sundals Ryr Byalag, Lions Club, Gestad IF, Släktforskarna, Företagareföreningen, Anhörigstödet, Dalslands Södra  Biodlarförening,  Föreningen Stationshuset, LRF, Brålanda Country, Centern, Kristdemokraterna, Moderaterna, Socialdemokraterna, Smyrnakyrkan, Missionskyrkan och Svenska kyrkan.

Målet med verksamheten är att den ska bidra till att äldre känner gemenskap, trygghet och stimulans i det dagliga livet och att detta i sin tur långsiktigt ska leda till ett piggare, friskare och mer positivt åldrande.

Under alla vardagar i veckan bedrivs verksamhet i Stationshuset och andra lokaler i Brålanda och utomhus.

Vi bedriver även uppsökande verksamhet bland "äldre" äldre och gör hembesök och trygghetsringning.