Brålanda Väntjänst
Järnvägstorget
464 61 Brålanda

Tfn: 0521-313 13,
måndag, tisdag och torsdag  10-12

E-post: bralanda.vantjanst@telia.com

 

 

Välkommen till Stationshuset och Brålanda Väntjänst

om du vill förgylla din vardag med gemenskap och trevliga, intressanta aktiviteter för både kropp och själ.

 

Alla pensionärer och daglediga är välkomna att besöka Stationshuset och delta i vår verksamhet.

Vi har gemenskapsträffar med olika teman och underhållning, studiecirklar, vandringar, spel, hobbyverksamhet och mycket mer.

Vi gör hembesök hos äldre som vill ha någon att tala med och få hjälp och stöd.

                                            _________________________________________

Information från årsmötet 2023-03-23

Årsmötet är avklarat utan några större förändringar. Under  styrelsen ovan redovisas aktuella ledamöter i styrelsen m fl. Du kan också läsa Verksamhetsberättelse för 2022 under Verksamhetsberättelser.

____________________________________________

 

Välkommen till UPPSTARTEN måndagen den 23 januari

kl 15.00 i Stationshuset.

Brålanda Ukulele-grupp underhåller.

OBS! Föranmälan. Se även affisch under program och affischer.

/Per-Olof Gustavsson 2023-01-18

_________________________________________

 

God Jul och Gott Nytt År!

Brålanda Väntjänst vill tacka alla som deltagit i våra verksamheter under året som gått.

Alla tillönskas en riktigt fin och stämningsfull juletid och ett riktigt Gott Nytt År! Vi vill också önska alla välkomna tillbaka år 2023.

Vi påminner om första programpunkten den 8 januari, konserten "Ulf Wadenbrandt med vänner".

Med vänliga hälsningar från ordförande Lars-Göran Salevik och sekreterare Per-Olof Gustavsson.

_________________________________________

 

                                                             December 2022

Nu är vårens program för 2023 klart. Det finns att läsa under "Program och affischer"ovan. Programmet delas ut av Postnord i Brålanda före jul. Håll koll bland reklamen i brevlådan!         Första programpunkten är redan söndagen den 8 januari kl 16.00 med konsert i musikskolans aula. Då underhåller "Ulf Wadenbrandt med vänner". Obs det är föranmälan.

Sedan börjar vi verksamheten med en "Uppstart" måndagen den 23 januari kl 15.00. Föranmälan.

Välkomna till vårens aktiviteter!

                                          ___________________________________________

 

Augusti 2022

Nu är höstens program klart. Det finns att läsa under "Program och affischer ovan". Programmet delas ut av Postnord i Brålanda och dess närområde. 

Vi startar upp vår verksamhet med en "Kickoff" måndagen den 5 sept kl 15.00 i Stationshuset.

Brålanda Väntjänst har fått "FÖP Brålanda", (Fördjupad översiktsplan för Brålanda) för samrådsyttrande. Den viktigaste synpunkten vi hade var att det saknas cykelväg till Brålanda kyrka och att den har högsta prioritet.

Välkommen till våra aktiviteter!

/sekr Per-Olof Gustavsson 2022-08-02

________________________________________

 

En sommarhälsning!

Pandemin släppte till slut sitt grepp över vår vardag och i mars kunde vi dra igång verksamheten igen, till glädje för alla.

Den vackraste tiden i Sverige sägs vara mellan hägg och syren och även om syrenerna i grannens häck nu blommar och luktar gott så kan vi säkert se fram emot en fin sommar.

Njut av den vackra natur vi har och unna er några sköna promenader.

Programmet för hösten är snart klart och vi ser fram mot att få möta er alla igen, stärkta av solen och ljusa sommarkvällar och där vi fyllt på vitaminförrådet.

Ha en skön sommar!

 

Lars-Göran Salevik /ordförande /2022-05-26

 

                               ________________________________________

 

  OBS! Ändring i vårt vårprogram!

 Äldredagen för 80+ den 7 april är tidigarelagd och kommer att ske torsdagen den 31 mars.               Se även vår affisch under "Program och affischer" ovan.               

 /Sekr Per-Olof Gustavsson 2022-03-01

                                             _________________________________________

                                             Senaste nytt febr 2022

Nu börjar det se ut som att vi kan börja träffas och umgås igen. Vi räknar med att våra verksamheter/aktiviteter enligt vårt program för våren 2022 kan börja gälla fr o m 1 mars. Bl a kommer Hasse Lagervall att berätta om "Missing People" den 10 mars. Se affisch här på hemsidan. 

Välkomna tillbaka!

/Sekr Per-Olof Gustavsson  2022-02-24

 

                                              _________________________________________

                                              Senaste nytt januari 2022

Coronapandemin fortsätter med sitt elände. Vi som är engagerade i Brålanda Väntjänst är äldre och utgör en stor riskgrupp. Därför har verksamhetsstyrelsen i Brålanda Väntjänst vid styrelsemöte 2022-01-18 beslutat att ställa in alla verksamheter/aktiviteter t o m 28 februari. Så gör man också i kommunens "Träffpunkter". Vi håller tummarna och hoppas att vi kan börja träffas och umgås i mars igen.                

 

                                 ____________________________________

Senaste nytt dec 2021

Nu har styrelse och verksamhetsgrupp blivit klara med programmet för våren 2022. Vårprogrammet kommer att delas ut av Postnord och kommer att ligga bland reklamutdelningen. Område som utdelning sker i är Brålanda med omnejd. Programmet finns också på denna hemsida under "Program och affischer" ovan. Det finns också att hämta i Stationshuset. Det som står närmast i programmet är en konsert i Musikskolans aula med "Ulf Wadenbrandt med vänner". 

Slutligen önskar vi alla en riktigt GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

/Sekreterare Per-Olof Gustavsson 2021-12-13

_______________________________________

Senaste nytt okt 2021

Äntligen! Nu har vi kommit igång med våra aktiviteOOter. Verksamheten i Brålanda Väntjänst har  p g a coronapandemin varit nedstängd under större delen av åren 2020-2021, allt för att skydda vår utsatta grupp från smitta. Den 5 okt klarade vi av årsmötet, ett lite annorlunda årsmöte. Årsmötena för 2020 och 2021 slogs ihop till ett årsmöte, men med separata redovisningar.

Årsmötet inleddes med att Anna Cederlund, verksamhetschef för hemtjänsten i Vänersborg och Ted Fransson, enhetschef för hemtjänsten i Brålanda berättade om sina verksamheter.

Därefter tog Dan Nyberg hand om årsmötesförhanlingarna. Årsredovisningshandlingarna för 2020 och 2021 godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Bl a omvaldes Dan Nyberg som ordf för ombudsförsamlingen och till ordf för verksamhetsstyrelsen valdes Lars-Göran Salevik.

Nu skall alla hushåll i vårt verksamhetsområde, d v s Brålanda med omkringliggande område ha fått "Program för hösten 2021" i sina brevlådor. Programmet finns också under punkten Program och affischer ovan. Du är alltid välkommen att delta!

/Sekreterare Per-Olof Gustavsson 2021-10-18

 

____________________________________________________________

 

Senaste nytt sept 2021

Glädjande har väldigt många nu blivit dubbelvaccinerade och vi känner oss beredda att återuppta våra aktiviteter i Brålanda Väntjänst.

 

Vi inleder med naturvandringar den 13 och 27 september. Håll utkik efter uppsatta affischer i Brålanda samhälle. Övriga verksamheter startar med Kickoff och Årsmöte tisdagen den 5 oktober.

 

Coronapandemin har inte riktigt släppt sitt grepp och vi måste förhålla oss till det. Därför behövs en föranmälan till de flesta aktiviterna så att vi kan göra våra möten "smittsäkrade".

 

Håll utkik i Era brevlådor efter "Höstprogrammet för hösten 2021". Det kommer inom kort att delas ut till alla i vårt verksamhetsområde.

 

Sköt om Er! Håll avstånd! Stanna hemma om Ni känner Er krassliga! Och vaccinera Er!

/ Tf ordförande Lars-Göran Salevik  2021-09-06

 

_____________________________________________________________________

 

Senaste nytt april 2021

Coronapandemin vill inte släppa greppet om oss. Fortfarande är smittspridningen stor. Vaccinering pågår nu för att skydda oss från smittan.

 

Vi i styrelsen hade tänkt att börja med naturvandringar i april. Men vi tror att det blir svårt att hålla avstånd och det vore väldigt olyckligt om vi snubblade på målsnöret. Efter moget övervägande har styrelsen kommit fram till att det säkraste är att vi avvaktar med aktiviteter och riktar in oss på start till hösten. Under sommaren kommer styrelsen att ta fram ett förslag till "Program hösten 2021".

 

Ta egna promenader ute i naturen nu när vårkänslorna trycker på.

 

Sköt om Er! Håll avstånd! Stanna hemma om Ni känner Er krassliga! Och vaccinera Er!

/Sekreterare Per-Olof Gustavsson 2021-04-24

                         _______________________________________________

 

Nyheter inför våren 2021

Årsmötet 2020 ställdes in p g a coronapandemin. Även all övrig verksamhet i Väntjänsten ställdes också in. Alla deltagare i Väntjänsten tillhör riskgruppen för att drabbas av coronaviruset. Därför har vi varit mycket försiktiga.

Årsmötet

Vi har beslutat att årsmötet 2020 slås ihop med årsmötet för 2021. Dock med separata redovisningar. Vi har planerat att hålla årsmötet den 16 mars 2021. Men p g a av rådande pandemiläge är detta i skrivande stund mycket osäkert. Troligen får vi flytta årsmötet framåt i tiden när pandemin har lugnat ner sig och smittorisken är minimal. Vi återkommer om tidpunkt för årsmöte.

Styrelsen 

Styrelsen som valders 2019 blir kvar fram till årsmötet 2021.

Verksamheten våren 2021

Fortfarande gör kommunen allt för att förhindra coronasmittan och uppmanar oss till stor försiktighet så att smittan inte sprids.

Vi har i stort sett inte haft någon verksamhet sedan coronan började våren 2020. Vi hoppas, att när vi fått vaccinera oss och smittspridningen har lugnat ner sig, att vi skall kunna starta upp verksamheten igen. Vi har förberett ett program för våren 2021, som kommer att delas ut när tiden är mogen för uppstart.

Besöksgruppen kan förmedla telefonkontakter för den som vill ha en pratstund. Se affisch ovan under "Affischer hösten 2020".  

 

Med vänliga hälsningar från Brålanda Väntjänst! /Sekreterare Per-Olof Gustavsson, 2021-01-26

 

 

__________________________________